جلسه پرسنل و عکاسی سالیانه شاهرخی 1401

جلسه پرسنل و عکاسی سالیانه شاهرخی 1401

بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری پرسنل مجرب و متعهد آن است. گروه صنعتی شاهرخی همه ساله در کنار نیروهای متخصص و کارآزموده خود مراسمی جهت تقدیر و یادگاری برگزار می نماید. در این جلسه با پرسنل اداری و کارخانه گروه صنعتی شاهرخی عکس های رسمی از پرسنل ثبت شد که در ادامه این پست …

جلسه پرسنل و عکاسی سالیانه شاهرخی 1401 ادامه مطلب »