احمد شاهرخی

احمد شاهرخی در سال 1311 ه.ش متولد و در سال 1329 در شرکت شعله خاور مشغول به کار شد. در آن زمان صنعت ایران نوپا و اکثر قطعات صعنتی و تجهیزات از کشورهای خارجی تهیه میشد و شرکت شعله خاور که در زمینه صنعت تاسیسات فعالیت داشت نیز از این قاعده مستثنی نبود و دریچه‌های تنظیم هوای مورد نیاز پروژه‌های خود را از شرکت T&B آمریکا وارد می‌کرد.

در سال 1330 سفارشی از شرکت T&B برای شرکت شعله خاور با کشتی ارسال شد که این کشتی در بین راه دچار آتش سوزی گردید و شرکت را در زمینه تعهدات خود با مشکل مواجه کرد. پس از آن احمد شاهرخی با حمایت مالی مسئولین شرکت شروع به نمونه برداری و ساخت دریچه از مدلهای خارجی کرد و توانست ظرف مدت شش ماه خط تولید دریچه های تنظیم هوا را راه اندازی کند.

از آن زمان تا به امروز بیش از نیم قرن می گذرد و کارخانه صنعتی شاهرخی هر روز بر توسعه کمی و کیفی خود افزوده و امید است بتوانیم درراستای استقلال صنعتی کشور گامی هر چند کوتاه برداریم.

معرفی احمد شاهرخی
احمد شاهرخی ، بنیان گذار گروه صنعتی شاهرخی
به بالای صفحه بردن