پلنوم باکس

پلنوم باکس ها و دریچه های اندوکسیونی

پلنوم باکس ها و دریچه های اندوکسیونی

 یك سیستم تهویه باید حجم مشخصی از هوا را برای ایجاد شرایط آسایش هوایی تولید و توزیع نماید. از طرفی پارامترهایی مانند میزان تولید صدا، سرعت هوا و دما در اتاق نیز باید در نظر گرفته شود. به این منظور در طراحی و انتخاب سیستم توزیع هوا در هر اتاق باید نوع مطلوب شكل و …

پلنوم باکس ها و دریچه های اندوکسیونی ادامه مطلب »

تهویه بی صدا ، چرا و چگونه؟

تهویه بی صدا ، چرا و چگونه؟

تجهیزات کاربردی در تهویه بی صدا فن کویل های صداگیر شده در این دسته از فن کوئل‌ها، با عایق شدن کامل فن کوئل و نیز انتخاب فن مناسب و کم کردن افت فشار داخلی، صدای ناشی از فن گرفته شده و به این طریق از انتقال صدای فن به محیط جلوگیری می‌گردد. VAV coil ها …

تهویه بی صدا ، چرا و چگونه؟ ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن