مقالات و اخبار

چیلد بیم چیست

چیلد بیم چیست؟

 امروزه در کشورهای پیشرفته که داشتن تهویه مناسب و بهینه در ساختمان، را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند از مناسبترین راه‌ها در جهت کاهش هزینه...
صداگیر چیست

صداگیر چیست ؟

 صداگیر چیست ؟ درکانال های تهویه هوا، عموماً به دلیل کارکرد فن، خواه فن های محوری، و خواه فن های گریز از مرکز، صدای ناخوشایندی...
دمپر دود

دمپر دود چیست؟

دمپر دود به منظور جلوگیری از عبور دود و جلوگیری از عبور دود و گازهای حاصل از آتش سوزی به یک منطقه دیگر در مسیر...
توزیع هوا - سیستم توزیع هوا شاهرخی

توزیع هوا

مقدمه شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطورکلی تمامی شئون زندگی او دارد. از آنجایی‌که...
سیستم های VAV

سیستم های VAV

هدف اصلی از هر سیستم HVAC ، فراهم آوردن آسایش است. آسایش در یک مکان به ترکیب دما و رطوبت بستگی دارد. سیستم HVAC  به...
به بالای صفحه بردن